Zorgvuldig omgaan met “de waarheid” – Miranda Terpstra

10
jul

Zorgvuldig omgaan met “de waarheid” – Miranda Terpstra

Wie spreekt “de waarheid” ? Ik vind dat een mooie vraag.  Het antwoord hierop kan niet door een mens geclaimd worden. Ik vind het woord van God de waarheid.  En daarover zijn veel gelovige mensen het wel met elkaar eens.  Echter de uitleg die wij mensen aan Zijn woord geven verschilt.  De totale waarheid blijkt voor ons te groot niet te bevatten. Het lijkt erop dat ieder mens een stukje kan zien van het geheel. Om een rijker beeld te krijgen van Zijn woord  en van God, is het denk ik wijs ook anderen te beluisteren.  Hoe leeft het geloof in andermans hart? Als wij de ander niet horen of tekort doen of zelfs buitensluiten, doen wij onszelf te kort. Omdat enkel in verbondenheid  Zijn heelheid is te vinden.

Het vraagt inlevingsvermogen om  een naaste voor iemand te zijn. Onvoorwaardelijk luisteren en willen begrijpen wat de ander beweegt.  Dat laatste is mijn drijfveer om iets te betekenen voor mensen die liefde voelen voor hetzelfde geslacht. Ik wil die naaste zijn zoals mij geleerd is: Meehuilen met diegenen die huilen en meelachen met diegenen die lachen. Kortom meevoelen met wat er in de ander leeft.  Het heeft ervoor gezorgd dat ik een boek ben gaan schrijven met levensverhalen van vrouwen, die liefde voelen voor een vrouw en gelovig zijn. Het boekje “Hartenvrouw” zal in september 2015 gepresenteerd worden.

Wat doet het met een mens en met een hart als je geaardheid een onderwerp is van discussie? Wat doet het met iemand als er over je beslist en gesproken wordt, zonder dat je hart wordt beluisterd? Wat doet het in je relatie met God als Zijn mensen je ongelijk behandelen?  Ik heb de pijn in de ogen gezien. Pijn van afwijzing  en buitensluiten en pijn van God af te raken daardoor. Het heeft mij als medegelovige diep geraakt. Diep geraakt om te ervaren wat dat ongelijke behandelen vanuit “de waarheid”  veroorzaakt bij deze naasten. Omdat ik het zie, voel ik mij als gelovige medeverantwoordelijk voor de ongelijkheid. Dat is mij door Jezus niet voorgeleefd. Dat maakt dat ik iets wil doen voor deze groep naasten. Dat is ook dé reden voor mij om aan te sluiten bij het platform “Verscheurd”. Ik hoop dat meer en meer mensen zullen opstaan en zich uitspreken voor deze groep medegelovige broeders en zusters.  Boven alles hoop ik naar deze naasten een stukje van God Zijn gezicht te mogen herstellen. Geloof is uiteindelijk niet afhankelijk van “de waarheid” van andere mensen. Het begint in de relatie tussen de mens  en God.  God bij wie je mag komen zoals je bent.