Wie zijn wij?

Deze website is het initiatief van een groepje mensen dat bijeenkwam naar aanleiding van het verschijnen van het boek Verscheurd. Christenen met verschillende overtuigingen en achtergronden en zowel hetero als homoseksueel. Samen willen we op zoek naar manieren om met liefde en respect open in gesprek te gaan over homoseksualiteit.

De 4 speerpunten van Verscheurd zijn:

  • Openheid: open en eerlijke gesprekken over homoseksualiteit en geloven bevorderen
  • Waarheid: d.m.v. goede informatie vooroordelen en onwetendheid wegnemen
  • Verbinding brengen tussen christenen met verschillende overtuigingen ten aanzien van homoseksualiteit en christen-zijn.
  • Ondersteuning voor homoseksuele christenen, hun familie, vrienden en voor leiders

Verscheurd neemt zelf geen standpunt in over het al dan niet geoorloofd zijn van homoseksuele relaties maar biedt ruimte om standpunten te delen.

 

Tip: schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dit kan op de homepage. Zo houden we je op de hoogte!

Neutraal?

Nee, we proberen niet om ‘neutraal’ te blijven in de discussie over homoseksualiteit en geloven. Dat zou onbeg0nnen werk zijn. Toch is het niet ons doel een standpunt uit te dragen of te overtuigen. 

Het is vóór alles ons doel om ruimte te creëren voor een open gesprek over homoseksualiteit en geloven. Dat doen we online en in onze seminars en activiteiten. 

De teamleden van Verscheurd hebben verschillende achtergronden en overtuigingen. Maar we zijn één in Jezus en willen Zijn liefde uitdragen. We geloven dat het Gods opdracht is elkaar te blijven zien als familie in Christus, ook als meningen uiteen lopen. 

Op deze site vind je artikelen met diverse achtergronden en overtuigingen. Die vertegenwoordigen niet onze mening, maar hebben allen hun plek in het brede spectrum van het gesprek over homoseksualiteit en geloven. 

Die veelkleurigheid, daar houden we van.

We stellen ons graag aan je voor

Joëlle

Joëlle Bakhuis kerkt in een evangelische gemeente en heeft in haar naaste familie te maken met homoseksualiteit. Zo is ze betrokken geraakt bij het onderwerp. Ze heeft de website gelovenindeliefde.nl ontwikkeld en biedt in haar praktijk ook hulp aan christelijke holebi’s. Joëlle vindt het heel belangrijk dat christenen open kunnen zijn over homoseksualiteit en dat vooroordelen worden weggenomen. Juist door het onderwerp dood te zwijgen blijven jongeren in de kast. Taak voor de hetero’s om aan een open en warm klimaat te werken!

Gerard

Gerard Bakhuis is getrouwd (hetero) en heeft een leuk gezin met 3
kinderen. Hij is lid van een evangelische gemeente. Zijn drijfveer om
zich in te zetten voor Verscheurd is dat hij ziet (ook in zijn eigen
familie) hoe het onderwerp LHBT een taboe kan zijn, of families uiteen
kan rukken, met alle pijn van dien. “Het zou toch fantastisch zijn om
gewoon in gesprek te kunnen zijn, en onze mening/vooroordeel te laten
varen, om de persoon te kunnen zien die achter de LHBT-er schuilgaat, en
elkaar als gelijken te kunnen ontvangen?”

Lennart

Lennart Pluim komt uit een reformatorische omgeving en is aangesloten bij de PKN. Voor en na zijn coming out was er de innerlijke strijd over geloven en homoseksualiteit. Lennart was er van overtuigd dat beide tegenover elkaar stonden maar ontdekte dat dit niet zo hoeft te zijn. Bij Verscheurd hoopt Lennart open en eerlijk het gesprek hierover aan te gaan met christenen en hen bewust te maken van het creëeren van een veilige omgeving.

 Rianne

Rianne is 32 jaar en woont in Utrecht. Zij is opgegroeid in een reformatorische omgeving en is jarenlang aangesloten geweest bij een Gereformeerde Bond gemeente van de PKN. Mede door het taboe op homoseksualiteit in de kerk heeft Rianne pas op haar 28e haar coming out durven doen. Na een lange tijd niet in de kerk geweest te zijn is zij nu weer aangesloten bij een GKV gemeente in Utrecht. In de afgelopen periode heeft zij veel mogen ontdekken over de liefde van Jezus en wil zij zich vanuit die liefde inzetten voor openheid, acceptatie en ondersteuning van homoseksuelen in de kerk.

Derk

Dit is Derk Harlaar, in het dagelijks leven werkzaam in het onderwijs.Sinds begin 2016 is Derk betrokken als bestuurslid voor Verscheurd. Hij
komt uit een reformatorische achtergrond. Zijn motivatie is om de verbinding te zoeken tussen christenen onderling. Het gebeurt nog te vaak dat het gesprek polariseert; christelijke LHBT’ers komen daardoor vaak in onveilige en liefdeloze situaties terecht.

Bob

 

Bob Kagenaar is bestuursvoorzitter van Verscheurd. Jarenlang maakte hij deel uit van het Leger des Heils en momenteel kerkt hij bij de Kerk van de Nazarener. Bob is enthousiast over God en ziet altijd mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden.

Esther

Esther Advokaat is 30 jaar en woont in Gorinchem. Ze is opgegroeid in
een vrij evangelische gemeente. Ze zet zich in voor verscheurd omdat ze
het belangrijk vind dat het gesprek over homoseksualiteit op gang komt
tussen christenen. Zelf is ze sinds haar 27ste uit de kast en heeft
gemerkt dat dit binnen het christendom een moeilijke stap is door de
angst en de onwetendheid die er is over het onderwerp. Door verscheurd
hoopt ze op meer openheid, begrip en respect voor elkaar.

Sa Xi

Sa Xi Hamilton is 19 jaar,  geadopteerd en woont in Voorburg. Ze is atheïstisch en homo-vriendelijk opgevoed. In 2014 kwam ze in aanraking met het geloof. Momenteel maakt ze deel uit van een Chinees-evangelische gemeente. Ze heeft haar geaardheid volledig geaccepteerd.

Luister hier het radio-interview over Verscheurd. (Heilige Huisjes, GNR, 10-1-15). Hierin vertellen Paul Abspoel, Joëlle Bakhuis en Jan Wolsheimer waarom zwijgen over homoseksualiteit geen optie is en wat hun eigen motivatie is om betrokken te zijn bij Verscheurd. 


Mee werken?

Lees hier hoe je contact met ons kunt opnemen. We horen graag van je!

Neem contact met ons op!

We staan klaar voor iedereen. Wanneer je een vraag hebt over homoseksualiteit en geloven, wanneer je behoefte hebt aan iemand die langere tijd met je meedenkt en -bidt, of gewoon om eens te praten. We horen graag van je!

Email ons of lees de laatste Blog