Wie zijn wij?

Deze website is het initiatief van een groepje mensen dat bijeenkwam naar aanleiding van het verschijnen van het boek Verscheurd. Christenen met verschillende overtuigingen en achtergronden en zowel hetero als homoseksueel. Samen willen we op zoek naar manieren om met liefde en respect open in gesprek te gaan over homoseksualiteit.

De 4 speerpunten van Verscheurd zijn:

  • Openheid: open en eerlijke gesprekken over homoseksualiteit en geloven bevorderen
  • Informatie: d.m.v. goede informatie vooroordelen en onwetendheid wegnemen
  • Verbinding brengen tussen christenen met verschillende overtuigingen ten aanzien van homoseksualiteit en christen-zijn.
  • Ondersteuning voor homoseksuele christenen, hun familie, vrienden en voor leiders

Verscheurd neemt zelf geen standpunt in over het al dan niet geoorloofd zijn van homoseksuele relaties maar biedt ruimte om standpunten te delen.

 

 

Neutraal?

Nee, we proberen niet om ‘neutraal’ te blijven in de discussie over homoseksualiteit en geloven. Dat zou onbeg0nnen werk zijn. Toch is het niet ons doel een standpunt uit te dragen of te overtuigen. 

Het is vóór alles ons doel om ruimte te creëren voor een open gesprek over homoseksualiteit en geloven. Dat doen we online en in onze seminars en activiteiten. 

De teamleden van Verscheurd hebben verschillende achtergronden en overtuigingen. Maar we zijn één in Jezus en willen Zijn liefde uitdragen. We geloven dat het Gods opdracht is elkaar te blijven zien als familie in Christus, ook als meningen uiteen lopen. 

Op deze site vind je artikelen met diverse achtergronden en overtuigingen. Die vertegenwoordigen niet onze mening, maar hebben allen hun plek in het brede spectrum van het gesprek over homoseksualiteit en geloven. 

Die veelkleurigheid, daar houden we van.

We stellen ons graag aan je voor

Joëlle

Joëlle Bakhuis kerkt in een evangelische gemeente en heeft in haar naaste familie te maken met homoseksualiteit. Zo is ze betrokken geraakt bij het onderwerp. Ze heeft de website gelovenindeliefde.nl ontwikkeld en biedt in haar praktijk ook hulp aan christelijke holebi’s. Joëlle vindt het heel belangrijk dat christenen open kunnen zijn over homoseksualiteit en dat vooroordelen worden weggenomen. Juist door het onderwerp dood te zwijgen blijven jongeren in de kast. Taak voor de hetero’s om aan een open en warm klimaat te werken!

Gerard

Gerard Bakhuis is getrouwd (hetero) en heeft een leuk gezin met 3
kinderen. Hij is lid van een evangelische gemeente. Zijn drijfveer om
zich in te zetten voor Verscheurd is dat hij ziet (ook in zijn eigen
familie) hoe het onderwerp LHBT een taboe kan zijn, of families uiteen
kan rukken, met alle pijn van dien. “Het zou toch fantastisch zijn om
gewoon in gesprek te kunnen zijn, en onze mening/vooroordeel te laten
varen, om de persoon te kunnen zien die achter de LHBT-er schuilgaat, en
elkaar als gelijken te kunnen ontvangen?”

Lennart

Lennart Pluim komt uit een reformatorische omgeving en is aangesloten bij de PKN. Voor en na zijn coming out was er de innerlijke strijd over geloven en homoseksualiteit. Lennart was er van overtuigd dat beide tegenover elkaar stonden maar ontdekte dat dit niet zo hoeft te zijn. Bij Verscheurd hoopt Lennart open en eerlijk het gesprek hierover aan te gaan met christenen en hen bewust te maken van het creëeren van een veilige omgeving.

 Rianne

Rianne woont in Utrecht en is opgegroeid in een reformatorische omgeving en is jarenlang aangesloten geweest bij een Gereformeerde Bond gemeente van de PKN. Mede door het taboe op homoseksualiteit in de kerk heeft Rianne pas op haar 28e haar coming out durven doen. Na een lange tijd niet in de kerk geweest te zijn is zij nu weer aangesloten bij een GKV gemeente in Utrecht. In de afgelopen periode heeft zij veel mogen ontdekken over de liefde van Jezus en wil zij zich vanuit die liefde inzetten voor openheid, acceptatie en ondersteuning van homoseksuelen in de kerk.

Bob

 

Bob Kagenaar is bestuursvoorzitter van Verscheurd. Jarenlang maakte hij deel uit van het Leger des Heils en momenteel kerkt hij bij de Kerk van de Nazarener. Bob is enthousiast over God en ziet altijd mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden.

Esther

Esther Advokaat is opgegroeid in
een vrij evangelische gemeente. Ze zet zich in voor verscheurd omdat ze
het belangrijk vind dat het gesprek over homoseksualiteit op gang komt
tussen christenen. Zelf is ze sinds haar 27ste uit de kast en heeft
gemerkt dat dit binnen het christendom een moeilijke stap is door de
angst en de onwetendheid die er is over het onderwerp. Door verscheurd
hoopt ze op meer openheid, begrip en respect voor elkaar.

Teus Korevaar is ruim 30 jaar getrouwd, vader, opa en actief lid van een ‘degelijke’ PKN-gemeente. De reden dat hij meewerkt aan Verscheurd is dat hij er van overtuigd is dat er voor iedereen plaats moet zijn binnen de Christelijke gemeente. Hij vindt het beschamend dat broeders en zusters hun geaardheid verbergen of de gemeente verlaten omdat ze zich niet meer welkom voelen op grond van hun geaardheid en de keuzes die ze hierin maken.

Bernard Moorlag is opgegroeid in een Gereformeerd Vrijgemaakte gezindte. Na zijn coming out kwam Bernard erachter dat er nog erg veel vooroordelen zijn over homoseksualiteit. Voor velen is het een ver-van-hun-bed-show en hebben aan de hand daarvan hun zegje wel klaar. Pas als ze een gezicht bij een homoseksueel krijgen viel het Bernard op dat deze vooroordelen veranderen.

Binnen Verscheurd wil Bernard zich er vooral voor inzetten dat de gesprekken gaande blijven tussen Christenen onderling met ruimte voor ieders persoonlijke mening. Hij vindt wel dat we niet moeten vergeten dat een mening niet perse de waarheid is…


Rianne

Rianne van Harten woont in Nunspeet. Ze is christen, heeft weinig met kerkelijke muren, maar is gevormd in de Hervormde Bondse gemeenschap.
Het ontdekken dat je als christen zijnde homoseksueel bent geeft een enorme interne strijd met alle gevolgen van dien. Zelf heeft ze een lange tijd die hele worsteling meegemaakt. Vanuit haar eigen ervaring weet ze hoezeer dit een lijden kan zijn. Gelukkig heeft ze uiteindelijk een weg gevonden samen met God. Haar grootste motivatie is om mensen die nu zelf in dit proces zitten te bemoedigen en te ondersteunen.

Mee werken?

Lees hier meer over de mogelijkheden om mee te werken bij Verscheurd. We horen graag van je!

Kom naar een van onze seminars!

Door het hele land organiseren we avonden om samen in gesprek te gaan over homoseksualiteit en geloven. Kom ook! Bekijk onze agenda wanneer we in jouw regio zijn. Liever persoonlijk contact? We staan open voor iedere vraag. We horen graag van je!

Agenda of neem contact op Email