DE vraag – Joëlle Bakhuis

4
nov

DE vraag – Joëlle Bakhuis

Wanneer binnen jouw gemeente verschillende opvattingen zijn over geloof en homoseksualiteit, dan ken je het wel. Het scannen en inschatten. Al scannend doorzoeken we de kring, de kerk of de familie. Waar staat hij? Staat zij aan onze kant? Heeft zij daar wel eens iets over gezegd? En stel dat er een nieuwe voorganger komt, waar staat hij of zij dan? toch wel aan de goede kant?

Wanneer een leider dient in een gemeente, is wat mij betreft DE vraag níet hoe hij/zij denkt dat de Bijbel begrepen moet worden aangaande het al dan niet kunnen toestaan van homoseksuele relaties.

DE vraag is volgens mij:
‘Heeft hij of zij oog voor de homoseksuelen en hun naasten, en voor hun kwetsbare positie?’

Ik heb het voorrecht gehad deel te mogen nemen aan sollicitatiegesprekken voor een nieuwe voorganger in onze gemeente afgelopen voorjaar. Tijdens één gesprek viel op dat de kandidaat vier keer op het onderwerp homoseksualiteit kwam. Terwijl we spraken over visie voor de gemeente in het algemeen, over pastorale zorg etc haalde hij steeds dat onderwerp erbij. Het leek er op dat hij het onderwerp erbij pakte omdat hij er vanuit ging dat er een soort consensus was dat we daar allemaal hetzelfde over dachten. En dat hij dat natuurlijk onderschreef. Het goede antwoord op de vraag. Ik weet nu welk standpunt hij inneemt in de theologische discussie. Maar op DE vraag is het antwoord voor mij niet duidelijk geworden (Hij is het overigens niet geworden, om andere redenen.

 

Jezus zág mensen. Hij zag hun pijn en kende hun kwetsbaarheid. Daarom voelden mensen zich zo veilig bij Hem. Juist de kwetsbaren, die door anderen werden veroordeeld. Wij hebben niet vanzelf hetzelfde invoelingsvermogen en inzicht in andermans hart. Daar is vaak wat uitleg en onderwijs voor nodig. We kunnen niet verwachten dat iemand direct begrijpt en invoelt hoe het is. Wat dan helpt is een eerlijk verhaal, van iemand  die het zelf meemaakt. En dat hij/zij daar dan naar luistert, écht luistert.

 

Daarom kan het helemaal geen kwaad om je voorganger, kringleider of jeugdleider het boek Verscheurd kado te doen. Het heeft al vaak geholpen om een NEE in een JA te veranderen.

 

 

oktober 2017