Themadag 2 december 2017

17
dec

Themadag 2 december 2017

Op 2 december 2017 organiseerden wij samen met MissieNederland een symposium rondom het thema homoseksualiteit en de kerk. Een waardevolle dag waarin we samen met medechristenen mochten nadenken over LHBT-ers in de kerk.

De Kerk van de Nazarener schreef een mooi stuk in hun nieuwsbrief n.a.v. de themadag:

Op zaterdag 2 december jl. waren in Amersfoort ds. Antonie Holleman, ds. Ed Meenderink, Bob Kagenaar en ondergetekende aanwezig op een Symposium georganiseerd door Missie Nederland en de Stichting Verscheurd. We waren daar samen met broeders en zusters vanuit kerken, beraden en stichtingen om te luisteren en te spreken over het thema LHBT en de kerk of gemeente.

Ds. Willem Smouter (NGK) opende de bijeenkomst door aan te geven dat het belangrijk is om dichtbij God en zijn Woord te blijven, dichtbij mensen en dat we een verantwoordelijkheid hebben in het verbinden met de gemeenschap waarvoor je verantwoordelijkheid draagt. Daarna werd er een lezing gehouden door Ds. Jan Mudde (NGK) over een oefening in Hermeneutiek (leer van betekenis, uitleg en interpretatie) m.b.t. homoseksualiteit. René Swieringa van de Vrije Evangelisatie Zwolle deelde de procesgang die zij hebben ingezet binnen de gemeente.

Daarna volgende workshops waarbij we onderwerpen konden kiezen die betrekking hadden op bijvoorbeeld de Veilige Kerk, persoonlijke verhalen van LHBT-ers, en praktijkvoorbeelden van gemeenten die samen met elkaar zoekende zijn.

In gesprekken met LHBT-ers werd mij persoonlijk een aantal zaken opnieuw duidelijker:

  • Het is belangrijk goed te luisteren en elkaar serieus te nemen
  • De gehele persoon is meer dan alleen het feit dat iemand LHBT-er is.
  • Samen zoeken naar een goede weg is belangrijk
  • Het is voor gemeenten belangrijk dat LHBT-ers oog hebben voor het proces waarin kerken zich bevinden op dit vlak

Na een lekkere lunch, een plenaire bijeenkomst, waarin we de output van de workshops deelden en vele gesprekken later keerden we huiswaarts met het gevoel dat deze dag er zeker toe deed!

Wg. Gert Jaspers (DAR bestuurslid & portefeuillehouder externe betrekkingen)