Een kijkje bij een Seminar- Sija Hillebrand

29
okt

Een kijkje bij een Seminar- Sija Hillebrand

Sija Hillebrand is 71 jaar en heeft een gereformeerde achtergrond PKN. Ze bezocht een seminar van Verscheurd in Rotterdam op 23 september en heeft haar bevindingen met ons gedeeld. Deze delen wij graag met jullie.

Met welke verwachting ging ik naar het seminar van “Verscheurd”

Ik ging  open naar het seminar. In het verleden had ik ook al eens  een info dag over  transgenders  mee gemaakt. Het thema christen zijn en homoseksualiteit sprak mij aan, omdat er nog zoveel misstanden zijn over wat de er  in de bijbel staat. Ik ga graag met andere christenen in gesprek hoe zij erover denken.

 

Wat raakte me

Tijdens een voorstellingsrondje kon iedereen kort vertellen wie ze waren.  Predikanten, ambtsdragers,  homo’s, lesbiennes ,  hetero’s,  en verschillende leeftijden . Tijdens dit rondje kwamen er al verdrietige en trieste verhalen op tafel. Ik dacht : “Wij zijn toch allemaal kinderen van God ? Hij heeft een ieder van ons gewild. Waarom worden LHBTers  in het werkzame leven ontslagen of worden zij in sommige beroepen niet aangenomen? Ik vond het schokkend te horen dat er jongeren maar ook ouderen aan zelfmoord  denken. Dat ze gedachten hebben dat hun leven geen waarde meer heeft.

 

Waarom vind ik dat het belangrijk dat er openheid is over homoseksualiteit belangrijk is?

 Er zijn mannen/vrouwen getrouwd die er later  toch achter komen zij  homo/lesbisch zijn. Maar zijn/haar relatie niet op wil geven.  Zij houden het huwelijk toch in stand. Maar zij beseffen dan niet dat het ten koste kan gaan van hun gezondheid. Ik geloof dat wij als mensen in deze maatschappij elkaar moeten respecteren zoals je bent. Het maakt het niet uit  “Wat je bent, maar wie je bent ”. Mijn naasten. En in de bijbel staat als eerste gebod “Heb je naaste lief als je zelf ” Door gebed en in gesprek te blijven zal het veiliger worden “God hoe wilt U dat ik hier mee omga.”  Wij mogen niet oordelen over wat goed of fout is.  Ik hoop dat de kerkelijke gemeente ’s die deze mensen weigeren, op een dag laten horen dat zij welkom zijn en ook aan de sacramenten mogen deelnemen.

 

In welke hoedanigheid houdt dit alles mij bezig.

Ik kan er niet tegen als groepen mensen worden uitgesloten. Of het nu LHBT er’s , gehandicapten zijn het zijn mensen net als ieder ander. Als ouderen adviseur heb ik soms ook met deze doelgroep te maken. Zij hebben het er ook moeilijk mee dat zij niet geaccepteerd worden. Het is fijn dat ik een luisterend oor kan bieden voor hen.