Homoseksualiteit

Hoeveel mensen in Nederland zijn homoseksueel of biseksueel?

Volgens het laatste ‘Seks in Nederland’ onderzoek, gaf 7,1% van de mannen en 5,9% van de vrouwen aan zichzelf biseksueel, homoseksueel of lesbisch te noemen. Het percentage dat zichzelf niet homoseksueel noemt, maar wel (deels) homoseksuele gevoelens heeft, ligt hoger.

0
% van de mannen is homo- of biseksueel
0
% van de vrouwen is lesbisch of biseksueel

Op welke leeftijd komen mensen gemiddeld uit de kast?

Uit een landelijke studie blijkt de coming out voor meisjes gemiddeld bij 15,9 en voor jongens bij 16,6 jaar te liggen. (2)

0
jaar duurt het voor mensen uit de kast komen
0
jaar is de gemiddelde leeftijd bij de coming out

Is homoseksualiteit een probleem onder christenen?

Ja. Over het algemeen hebben homoseksuele jongeren grote moeite met zelfacceptatie, wat in de puberteit en adolescentiefase toch al lastig is. Jongeren zijn dan extra kwetsbaar voor gevoelens van minderwaardigheid en depressie. Het percentage homo- en biseksuelen dat wel eens plannen heeft gemaakt voor zelfdoding, is schrikbarend hoog, namelijk 42 % voor mannen en 46% voor vrouwen. (mensen in Nederland algemeen: 8.3 %) Vooral jonge mensen blijken meer psychische problemen te hebben (3). Van de homo- en biseksuele jongeren is zelfs 12 % er toe gekomen een suïcidepoging te doen.(2) Er zijn geen cijfers bekend over suïcidegedachten bij christelijke homoseksuele jongeren. Wél weten we uit onderzoek dat gelovige homo- en biseksuelen meer moeite hebben met zelfacceptatie. Ook vinden ze het iets minder makkelijk om open te zijn dan niet-religieuze homo- en biseksuelen (3)

De geringere zelfacceptatie van christelijke homoseksuele jongeren wordt niet alleen veroorzaakt door de leer dat God homoseksuele relaties afkeurt. Binnen christelijke groepen heerst er vaak een grote verlegenheid over het onderwerp. Homoseksualiteit wordt vaak als een taboe ervaren. Ook is er vaak sprake van misvattingen en (voor)oordelen over homoseksualiteit. Veel christelijke jongeren hebben weinig over homoseksualiteit gehoord en dan vaak alleen in negatieve zin. Uit onderzoek blijkt dat 26 % van de trouwe kerkgangers (≥ 1x per week naar de kerk) negatief staat tegenover homoseksualiteit. (4) Onder niet-godsdienstigen is dit 10 %. (5)

0
% van de homoseksuele jongeren heeft een suïcidepoging gedaan
0
% van de trouwe kerkgangers staat negatief tegenover homoseksualiteit
0
% van homoseksuelen verlaat uiteindelijk zijn/haar kerk

Bronnen:

  1. Keuzekamp, S., Kooiman, N., & Lisdonk, J. van, (2012), Niet te ver uit de kast: ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland, Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
  2. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid ncj.nl
  3. Sociaal en Cultureel Planbureau (SLI ’10: Leefsituatie Index 2010) scp.nl
  4. Bron: www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Acceptatie_van_homoseksuelen_biseksuelen_en_transgenders_in_Nederland_2013
  5. Bron: www.homolesbiopschool.nl/

In welke kerken zijn homo's en lesbiennes welkom?

Iedereen is welkom in de kerk of gemeente, het maakt niet uit of je homo, hetero of bi bent.  De vraag is alleen of je je  ook kunt aansluiten (en aan het avondmaal gaan) terwijl je een homoseksuele relatie hebt. Dit kan bij sommige gemeentes wel, en bij andere niet. De verschillen in omgaan met homoseksualiteit zijn heel groot. De Evangelische Roze Vieringen  in Amsterdam zijn gericht op homo’s en lesbiennes (uiteraard is iedereen welkom) en worden eens per maand gehouden. Er zijn meer van dergelijke initiatieven. Een overzicht van activiteiten vind je op Wijdekerk.nl

Is verandering van homoseksuele gerichtheid mogelijk?

Sommige christenen ervaren dat God hen leidt naar een heteroseksueel leven en dat zij veranderd zijn in hun homoseksuele gevoelens. Sommigen ervaren dat hun homoseksuele gevoelens afgenomen zijn of een minder grote rol in hun leven spelen. Anderen voelen zich door God geleid om een heteroseksuele relatie aan te gaan. Ze merken dat God hen iemand geeft tot wie ze zich aangetrokken voelen en met wie ze een partnerrelatie (huwelijk) aan kunnen gaan . Seksualiteit is complex, vaak zijn we niet 100% homoseksueel of 100 % heteroseksueel. (meer info). De verandering is vaak een ‘verschuiving’ waarin iemand opschuift van voornamelijk homoseksueel naar voornamelijk heteroseksueel. Hoewel dus een verschuiving ,maakt het nogal verschil voor je identiteit of je jezelf ziet als homo of als hetero. En of je een hetero- of homoseksuele relatie aangaat. Wel degelijk een verandering dus. Vanuit onderzoek blijkt ook dat mensen gedurende hun leven kunnen veranderen in hun seksuele gerichtheid. Gewoon, zonder hulpverlening of bevrijdingsgebed . Seksualiteit staat niet zo vast als we denken. Hoewel je identiteit natuurlijk niet iets is dat je zomaar bijstelt. Het punt is, dat wanneer sommigen vertellen dat ze veranderd zijn, men kan concluderen ‘er is een mogelijkheid om te veranderen’. Het kan zijn dat dit kwetsend voelt voor andere homo’s voor wie dit onjuist lijkt en voor wie dit bovendien zelfacceptatie in de weg kan staan. Feit is dat veruit de meeste homoseksuele christenen niet veranderd zijn in hun seksuele gerichtheid, ondanks dat ze er jarenlang voor gebeden hebben en in sommige gevallen ook in therapie naar gestreefd hebben. (Lees hier de brief van 9 Amerikaanse ex-conversietherapeuten.) Tegelijkertijd willen we niemands getuigenis en persoonlijke verhaal over hoe God hem/haar geleid heeft tekort doen.

Integendeel; we zijn enthousiast en vol verwondering hoe God is en hoe Hij mensen kan leiden naar een toekomst die ze zelf niet hadden kunnen bedenken.

We geloven dat iedereen geroepen is om op zoek te gaan naar Gods wil en leiding voor zijn/haar leven. Maar verhalen van de één kunnen niet gekopieerd worden naar een ander.

We willen daarom ook waarschuwen voor het ‘preken’ van ‘God wil homoseksualiteit genezen’. Dit ‘preken’ werkt zeer generaliserend en verliest oog voor de individuele situatie. Het wekt bij sommigen onterechte verwachtingen met het gevolg van schijn veranderingsverhalen. Of het geeft juist een gevoel van falen omdat verandering maar uitblijft. Opmerkingen van vrienden en bekenden over verandering, bevrijding of genezing kunnen dan zeer kwetsend en belemmerend ervaren worden. Tientallen homo’s en lesbiennes weten hoe dit kan leiden tot schaamte en gevoel van minderwaardigheid.

Streven naar verandering kan niet vooraf gaan aan het werken aan zelfacceptatie, aan acceptatie dat sommigen niet veranderen in hun gerichtheid en aan vrede met God: Dat Hij je onvoorwaardelijk accepteert als Zijn kind en liefheeft. Zonder die onvoorwaardelijke acceptatie en openheid naar de meest nabije personen is het onverstandig een heterorelatie aan te gaan, zo blijkt.

Kom naar een van onze seminars!

Door het hele land organiseren we avonden om samen in gesprek te gaan over homoseksualiteit en geloven. Kom ook! Bekijk onze agenda wanneer we in jouw regio zijn. Liever persoonlijk contact? We staan open voor iedere vraag. We horen graag van je!

Agenda of bekijk ons gastenboek Gastenboek