Homoseksualiteit en geloven

Wat staat er in de Bijbel over homoseksualiteit?

In de Bijbel wordt een paar keer homoseksuele geslachtsgemeenschap genoemd en er zijn een paar verhalen waar dit in voorkomt. Maar de vraag ‘Wat betekent dit voor hoe God over homoseksuele relaties denkt’ wordt door christenen heel verschillend beantwoord. Wanneer je antwoord zoekt op deze vraag is het goed om niet alleen deze teksten te lezen, maar ook te kijken naar de grote lijn in de Bijbel. Je gaat dan op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Hoe heeft God liefdesrelaties bedoeld?’ En ‘Wat zegt de Bijbel over het huwelijk en andere samenlevingsvormen?’ Je kunt dan bijvoorbeeld beginnen bij het scheppingsverhaal. Het is dus goed om nooit zomaar losse Bijbelteksten te lezen, maar altijd te kijken naar de context waarin ze staan, én ook andere passages te lezen die je iets vertellen over hoe God is en wat Hij belangrijk vindt.

Waarom denken christenen verschillend over homoseksualiteit? 

Dit heeft te maken met een aantal dingen:

De vraag waarom mensen homoseksueel zijn

Sommige christenen vinden dat je geaardheid aangeboren is en dus ook zo bedoeld door God. Je bent dus homo of lesbisch omdat God je zo bedoeld heeft.  Andere christenen vinden dat homoseksualiteit niet zo bedoeld is door God. Zij geloven dat God bij de schepping man en vrouw als heteroseksueel heeft geschapen. Dat mensen homoseksueel zijn of worden is kortgezegd een ‘foutje’ van de natuur. Sommigen zijn er van overtuigd dat homoseksualiteit niet aangeboren is maar ontstaat in je jeugd. Anderen denken dat homoseksualiteit wel aangeboren kan zijn, maar dat dit een gevolg is van de zondeval, zoals ook ziekte en afwijkingen dat zijn. Deze twee verschillende visies zorgen dat christenen heel verschillend omgaan met homoseksualiteit.

De vraag wat belangrijk is in de Bijbel

Het heeft te maken met dat christenen verschillend denken over wat belangrijk is in de Bijbel.Sommigen leggen de nadruk meer op Gods liefde en anderen meer op zijn gezag. Mensen die Gods liefde voorop stellen zullen homoseksualiteit benaderen vanuit dat God je accepteert en liefheeft. Zij zullen benadrukken dat God wil dat je gelukkig bent. Mensen die (daarnaast) God als rechter en wetgever benadrukken, zullen het belangrijk vinden God te gehoorzamen en te weten wat Hij van mensen vraagt te doen. Zij zullen benadrukken dat God van mensen vraagt dat ze Hem volgen wat het hen ook kost.

De vraag wat  Bijbelteksten over seksualiteit betekenen

Het heeft te maken met dat christenen de Bijbelteksten rondom seksualiteit verschillend begrijpen. (meer info)

Hoe lezen christenen de Bijbel

En het heeft te maken met hoe christenen de Bijbel zien: Sommigen geloven dat het geschreven is door mensen in hun tijd, in hun cultuur en met de kennis van toen, en daardoor niet klakkeloos over te nemen is in deze tijd en cultuur. In de Bijbelse tijd was bijvoorbeeldpolygamie gebruikelijk en langdurige gelijkwaardige homoseksuele relaties waren dat niet (maar kwamen wel voor).  Daarom, zeggen zij, kun je wat er toen over seksualiteit geschreven is ook niet zomaar vertalen naar deze tijd. Anderen geloven dat de Bijbel vers voor vers door God zelf geïnspireerd is en daarom in alle tijden zoveel mogelijk en zo letterlijk mogelijk nageleefd moet worden. 

adam-en-evert-190x300

Als je meer wilt weten over de verschillende visies op homoseksualiteit en geloof, dan is Adam en Evert (R.Ganezevoort, E. Olsman en M. van der Laan, uitgeverij Ten Have, 2010) een goed boek.

homo of lesbisch en christen zijn

In Verscheurd bespreekt Justin zijn zoektocht naar de juiste Bijbelse visie op homoseksualiteit. Ook hierin worden de bijbelteksten en verschillende visies besproken.

Kom naar een van onze seminars!

Door het hele land organiseren we avonden om samen in gesprek te gaan over homoseksualiteit en geloven. Kom ook! Bekijk onze agenda wanneer we in jouw regio zijn. Liever persoonlijk contact? We staan open voor iedere vraag. We horen graag van je!

Agenda of bekijk ons gastenboek Gastenboek