Allemaal ongelijk – Joëlle Bakhuis

23
sep

Allemaal ongelijk – Joëlle Bakhuis

Rondom het onderwerp homoseksualiteit en geloof wordt er vaak gezegd dat we niet moeten oordelen. Meestal doelt men dan op mensen die geloven dat een homoseksuele relatie zondig is en mensen ín een homoseksuele relatie veroordelen. Andersom gebeurt het echter ook; christenen die ruimte zien voor homoseksuele relaties, worden onverdraagzaam naar hen die het niet zien.Ook dat is oordeel en uitgaan van je eigen gelijk. Er is een dunne lijn tussen iets heel zeker weten en (ver)oordelen.

Ikzelf weet ook sommige dingen zeker. Heel zeker. Ik ben ervan overtuigd en zou het ook niet anders wíllen geloven. En toch. Aan de andere kant van de oceaan stemden er duizenden christenen op een president waar ik me absoluut niet bij voor kan stellen dat je daarop uit overtuiging stemt. Hoe kan dat? En nog maar een paar eeuwen geleden geloofden oprechte christenen dat slavernij de wil van God was.

Mijn geloof en mijn overtuigingen zijn gekleurd. Ik kijk vanuit mijn perspectief; hier, in deze regio, deze ‘hoek van de kerk’ en deze eeuw zoek ik naar wat de bedoelingen van de grote God zijn. En denk ik het soms zeker te weten.

Sören Kierkegaard zei dat alle mensen altijd ongelijk hebben voor God. Hij zag dat als een troost.

Ik moest er even over nadenken hoe dat een troost kan zijn, ongelijk hebben. Maar hij heeft gelijk; het ís een troost. Want God heeft zich door de eeuwen heen met al Zijn kinderen verbonden –ieder die Hem oprecht zocht- hoe fout ze ook zaten op sommige onderwerpen. Voor Zijn liefde is je mate van gelijk of ongelijk helemaal niet relevant. (Misschien helpt het wel als je beseft dat je ongelijk hebt voor God, kijkend door jouw gekleurde bril.)

Te weten dat je ‘ongelijk hebt voor God’ is wel lastig als je wel móet kiezen, zoals lhbt-ers. Wat geloof ik? Waar ga ik vanuit leven? Ga ik een homoseksuele relatie aan? Maar ook dan mag het een troost zijn. God vraagt van ons dat we Hem zoeken bij de keuzes die we maken. Dat we in de Bijbel lezen, zoeken, biddend en met ons geweten een antwoord zoeken. En dan kiezen. Maar Hij vraagt niet dat we gelijk hebben.

Dat weet ik zeker. Ook al weet ik dat anderen het daarmee oneens zijn.