oktober 2014

10
okt

Agree to disagree – Jan Wolsheimer

Voor mijn studie rondom het thema ‘homoseksueel in de kerk’ ben ik begonnen aan het boek ‘A letter to my congregation’ van predikant Ken Wilson. Een bijzonder lezenswaardig en nuttig boek. Wilson is predikant van een Vineyard gemeente in Ann Harbor, USA en schreef een boek over de verandering in zijn denken met betrekking tot het LGBT vraagstuk in de kerk.

Het aardige is dat Ken behoort tot de ‘orthodoxe evangelicale christenen’ waar ik mezelf ook onder schaar. In die hoek begint de hele discussie rondom de homoseksuele thematiek nog maar net goed op gang te komen. Verder lezen…

7
okt

Happen naar adem – Jan Wolsheimer

Door mijn studie rondom het thema ‘homoseksueel in de kerk’ ontmoet ik veel homoseksuelen die hun verhaal willen doen. Sommigen ‘uit de kast’, anderen (nog) niet. Dat zorgt ervoor dat het onderwerp me bij de keel grijpt. Ik proef het verdriet en de pijn van het niet kunnen zijn wie je wel bent, de worsteling met het godsbeeld en de vraag: “durf ik wel….mag ik wel bestaan?”. Een vraag die ik ook ken uit mijn eigen biografie. Niet vanwege homoseksualiteit, maar vanwege de vraag: “Ziet God mij eigenlijk wel zitten”. Wat blijft het antwoord op die vraag toch verschrikkelijk belangrijk voor een stabiel geestelijk leven!

Ontdekken dat je homoseksueel én christen bent is voor de meeste mensen die ik spreek geen lolletje.Verder lezen…

6
okt

De bril van het merk Sjibbolet – Jan Wolsheimer

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar hoe meer ik lees over Jezus en Zijn idee over geloofsgemeenschappen, hoe meer ik daar enthousiast van word. Ruimte, liefde en aandacht voor God en mensen. Ook Paulus zet die lijn wat mij betreft door. Voor mij is hij geen narrow minded mannetje die de theologische duimschroeven aandraait, maar iemand die de breedte van het volk van God heeft begrepen en daar soms zelfs wat simplistisch over lijkt te schrijven – denk bijvoorbeeld aan Romeinen 14 – ruimte voor allen.

Van tijd tot tijd merk ik dat de volle breedte van het Koninkrijk en de gulheid van Jezus worden teruggebracht tot twee hele nauwe gangetjes: homoseksualiteit en Israël. De zelfbedachte lakmoestest voor een zuivere leer.Verder lezen…