Ik en mijn kerk – Wieger

[ezcol_1half]

Broer en zus zijn met de identiteit in het volbrachte werk van Jezus

Bovenstaand uitgangspunt is de basis voor het gesprek over homoseksualiteit en geloof en voor de eenheid binnen de kerk, wat voorganger Wieger Sikkema betreft.  Vanuit deze basisgedachte kan Wieger ontspannen met een ieder mens omgaan.

Tijdens de lessen ethiek

Wieger zijn interesse in en bewogenheid voor de homoseksuele broeders en zusters en voor de eenheid binnen de kerk is al begonnen tijdens zijn theologie studie aan het seminarium van de Unie voor Baptisten gemeenten te Bosch en Duin.

Tijdens de lessen ethiek kwamen deze onderwerpen aan de orde. Zijn leraar reikte een boek aan van Helmut Thielicke; een bekende Duitse theoloog. In deze man heeft Wieger veel wijsheid gevonden. Bijzonder, omdat voor deze groep mensen over het algemeen geen gemakkelijk bijbels antwoord te vinden is. Die antwoorden werden ook niet echt gegeven, maar het boek bood ruimte voor andere opvattingen en benaderingswijzen zonder veroordeling.

Het onderwerp werd een mens

In 1999 werd in de Baptisten gemeente het onderwerp voor Wieger een mens; een jongeman van rond de 30 kwam uit de kast. Wieger herkende hem als broer in de Heer. De jongeman was een fijne geestelijk gesprekspartner. Tegen Wieger zijn hart en overtuiging in, heeft hij deze jongeman vanuit zijn rol als voorganger moeten aangeven dat er geen plek voor hem meer was binnen de gemeente. Dit ervaart hij als het moeilijkste wat hij ooit in zijn rol als voorganger heeft moeten doen. Wieger is dankbaar dat deze  jongeman samen met zijn vriend een fijne plek heeft gevonden binnen een vrijgemaakte gereformeerde kerk elders in het land.

Gods genade heeft gewonnen

De vader van deze jongeman was jaren oudste geweest in de gemeente en had uitgesproken meningen. Na een aantal gesprekken met de ouders, kwam Wieger opnieuw bij hen thuis. Aan de muur hing naast de trouwfoto van de dochter een foto van de zoon en zijn vriend. “Genade heeft gewonnen, Wieger, hij is en blijft mijn zoon”, zei de vader.

Welkom thuis

Thuis kun je ontspannen. Thuis kun je gewoon jezelf zijn.  De gemeente is voor alles Gods huisgezin waar we oefenen in liefhebben. Als de Bijbel ruimte laat voor discussie tussen mensen die oprecht zoeken naar Gods wil in een zo teer onderwerp, mag dat het kompas zijn waarin we elkaar vasthouden, verdragen en liefhebben, juist ook als het schuurt.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Wieger

Wieger hoopt en verwacht  dat er binnen zijn gemeente veel ruimte en acceptatie is en geen stress om dit soort thema’s. Het is goed homoseksualiteit als onderwerp in proporties te zien en niet te groot te maken. Homoseksualiteit  is nog niet uitgebreid besproken in de gemeente en hij hoopt dat  de gemeente veilig genoeg is voor mensen om eventueel uit de kast te komen.  Zelf is hij zeer ontspannen voor wat betreft keuzes van mensen. Een uitspraak die Paulus ooit heeft gedaan helpt hem hierbij: “Alles is geoorloofd, niet alles is nuttig”. Dat heeft te maken met de positie die we In Christus hebben, de positie van zoon en dochter van God. Die positie is ‘onaantastbaar’ en niet afhankelijk van mijn gedrag en keuzes. Alleen van het volbrachte werk van Jezus. Dat geeft ruimte voor verandering en groei van binnenuit. Daar is God in elk van zijn kinderen aan het werk, daar leidt Hij door zijn Geest. In de gemeente mogen we hoge verwachting hebben van het overtuigende werk van Gods Geest. Hij weet beter wat goed is en fout dan wij en is zoveel beter in het leiden van mensen naar het hoogste doel, groeien in liefde voor God en mensen.

 

Ik hoef niet te overtuigen; ik wil liefhebben. Of zoals Billy Graham zei:

Het is Gods taak te oordelen

Het is de taak van de geest te overtuigen

Het is onze taak lief te hebben.

 

-Verscheurd- april 2016-door Miranda Terpstra-  [/ezcol_1half_end]

Kom naar een van onze seminars!

Door het hele land organiseren we avonden om samen in gesprek te gaan over homoseksualiteit en geloven. Kom ook! Bekijk onze agenda wanneer we in jouw regio zijn. Liever persoonlijk contact? We staan open voor iedere vraag. We horen graag van je!

Agenda of bekijk ons gastenboek Gastenboek