Verscheurd – Derk

9
apr

Verscheurd – Derk

De laatste jaren zijn er veel artikelen geschreven over het onderwerp homoseksualiteit. Gezien de hoeveelheid mensen die hier mee te maken hebben is dit ook verklaarbaar. Iedereen schrijft vanuit zijn/haar eigen werkelijkheid. De één schrijft vanuit pastorale bewogenheid, de ander meer vanuit een dogmatische invalshoek. Er zijn er die emotioneel en puur verhalen vanuit hun eigen leven, en er zijn er die proberen in te leven wat het nu echt betekent om homo te zijn.

Heel veel hoofden, heel veel zinnen. Voor velen is het antwoord heel duidelijk, er is geen discussie mogelijk, al moeten we wel heel pastoraal zijn. Voor een groeiende groep mensen, ook binnen de bevindelijk gereformeerde hoek lijkt er ruimte te komen voor mogelijke relaties van mensen van het zelfde geslacht.

Vrijwel iedereen heeft wel een mening rond dit onderwerp. Dat is ook goed. Het is goed om duidelijk te weten hoe je met situaties of zaken om moet gaan. Van groot belang is dat deze mening ook daadwerkelijk op goede informatie gegrond is. Weten we eigenlijk wel wat de Bijbel zegt rondom dit thema?

Ondanks dat het goed is dat dit onderwerp uit de taboesfeer wordt gehaald, ligt er ook een gevaar om de hoek. In al ons streven naar waarheid kunnen we gemakkelijk terecht komen in een ongezond wij-zij gevecht. En dat is zorgelijk.

De Heere Jezus leert ons in Zijn Woord dat wij altijd moeten proberen de minste plaats in te nemen. Wat voor standpunt we ook voorstaan, laat ons vooral open oren en harten houden voor mensen die anders denken.

Laten we vooral zoeken naar wat ons verbindt, in plaats van te hameren op wat ons scheidt. Laten we met elkaar onbevooroordeeld zoeken naar antwoorden vanuit de Schrift. Laten we samen in gesprek, vanuit verbondenheid in Christus, zoeken naar wat de weg is die wij moeten gaan. Dan kan het gebeuren dat er verschillen zijn in opvatting. Dan kan het zijn dat na intensief onderzoek mensen vanuit een zelfde bevindelijk gereformeerde achtergrond toch op sommige punten van mening verschillen.

Als stichting Verscheurd zijn wij nu 1,5 jaar bezig om binnen christelijke kring het gesprek over homoseksualiteit  te bevorderen. Het was een klein begin naar aanleiding van het boek Verscheurd door Justin Lee. Nu anderhalf jaar later zijn we formeel een stichting waarbij we vele activiteiten door het hele land ontplooien. Hierbij hanteren wij vier speerpunten: Openheid, waarheid, ondersteuning en verbinding.

Juist die vier punten kunnen ook voor de bevindelijk gereformeerde wereld van groot belang zijn.

Laten we open en eerlijke gesprekken hebben over homoseksualiteit, ook over de vraag wat de Schrift hierover zegt.

Laten we met elkaar zoeken naar goede informatie om (voor)oordelen en onwetendheid weg te nemen.

Laten we vooral elkaar steunen. Wees een steun voor uw homoseksuele medemens, hun families en anderen die om hen heen staan.

Laten we vooral ook proberen te zoeken naar de verbinding, ook al denken we wellicht verschillend rondom het onderwerp homoseksualiteit.

Graag willen wij als stichting Verscheurd jou en u steunen in dit proces. Zo organiseren we dit najaar een symposium over het theologisch vraagstuk, van verschillende kanten belicht.

Hoe u of jij ook mag denken, sluit nooit iemand uit uw leven, familie of gemeente vanwege het feit dat er verschillen van opvatting kunnen zijn rondom dit onderwerp. Er zijn vele homoseksuele medechristenen die naar de marge van de kerk, of er zelfs voor hun gevoel uitgeduwd worden alleen vanwege het feit dat zij anders zijn gaan denken rondom dit onderwerp. Dit zijn doorgaans geen gemakkelijke beslissingen. Jaren van strijd en onzekerheid gaan vaak vooraf aan het punt waarop iemand besluit al dan niet een relatie aan te willen gaan. Uiteraard hebben gemeenten het recht om grenzen aan te geven over het al dan niet accepteren van relaties. Maar laten we alstublieft elkaar blijven accepteren als christen, ook al lopen meningen soms uiteen.

Evenzogoed ligt hier voor christelijke homo’s en lesbiennes de uitdaging om de gezindheid van Christus uit te dragen. Dit kan soms moeilijk zijn. Vaak liggen er al jaren van teleurstellingen en diepe pijn achter, waardoor het makkelijk en begrijpelijk is om verbitterd te raken. Maar probeer desondanks te blijven zoeken naar wat verbindt. Echte toenadering en begrip kan alleen komen als er wederzijds respect en openheid is.

Het is belangrijk om vooral met elkaar voor ogen houden dat genade niet afhankelijk is van iemands geaardheid of mening over homoseksualiteit in het algemeen. Laten we alstublieft van dit onderwerp geen ijkpunt maken om te bepalen of iemand de maat haalt. Die maat haalt niemand. Wij allemaal hebben de genade van de Heere Jezus nodig.